H2O Podcast
Home > International Languages Vegetarian Podcasts
  
   Home
   How To Listen
   Vegetarian Links
   BLOG
   Notification List

==~==~==~==~==~==

   Vegetarian/Vegan
   International
       Chinese
       Spanish

       German
       German
       Italian
   CAFOs

   Water
     Oceans
     Seas
     Great Lakes
     Wetlands
     Rivers
         Waterkeepers®
         American Rivers
     Misc. - But Important

   Earth
         Pesticides
     Earth's Tree News
     Tropical Rain Forest

   Climate History

   Conferences

   Energy
   Nuclear Energy
   Other Podcasts

   Transportation

   Turkish

   Down in the Valley

RSS FEED:
Copy and Paste this feed: RSS FEED into your Aggregator Software to download New podcasts Automatically.
  
Vegetarian Podcasts:
International Languages
Green Web Hosting! This site hosted by DreamHost.


Visit these links to find Vegetarian podcasts in the following languages

Chinese: Here Now
Spanish: Here Now
German: Here Now
German: Here Now
Italian: Here Now
Filipino - Tagalog: Here Now

===== ===== ===== ===== =====


====>Right Click to Download "Filipino - Tagalog"Lahat tayo ay kailangang kumain para mabuhay pero dapat natin piliin ang mga tamang pagkain. Ang pagiging vegetarian ay isang magandang hakbang para mabawasan ang pagkasira ng ating mundo. Ang pagkain ng karne ay nakapagdudulot ng kontaminasyon hindi lang sa ating katawan kundi pati na rin sa ating pag-iisip. Mahalagang malaman natin lahat ang koneksyon ng pagiwas sa pagkain ng karne at ng ating pagkatao. Ang mga gulay ay may buhay din kung kaya't hindi natin masasabi na ang pagkain lamang gulay ay walang kasamaan...pero sinasabi sa Bhagavad Gita, ang pinakamatandang banal na kasulatan sa buong daigdig na tinatanggap ni Krishna(diyos) ang tubig, dahon, prutas na inalay sa kanya ng may pagmamahal at debosyon. Hindi niya sinabing magalay ng karne at alak. Pagkatapos ialay ang pagkain, ito ay magiging "Prasad" o ang awa ng diyos, ito lang ang paraan upang mawala ang karma na nakuha natin sa pagpatay sa gulay. Kapag hindi natin ginawa ito ay para lamang tayong kumakain ng kasalanan. Kailangan din nating sambitin ang dasal na HARE KRISHNA, HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA, HARE HARE, HARE RAMA HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE HARE upang malinis ang mga dumi katulad ng galit at poot sa ating mga puso at kaisipan upang sa gayon ay makamtan natin ang tunay na kapayapaan at pagmamahal sa diyos na siyang pinakamataas na layunin ng ating buhay. Ang pagiging vegetarian na walang malalim na basehan at pangunawa ay walang pinagkaiba sa mga kumakain ng karne kahit na ito'y magandang simula dahil nasasakop pa rin sila ng reaksyon ng karma, at balang araw ay babalik din sila sa pagkain ng karne. Kailangan ay ialay natin ito kay Krishna ng may pagmamahal at debosyon at mag chant ng Hare Krishna Maha Mantra! Pumunta po kayo sa purebhakti.com para sa karagdagang kaalaman sa vegetarianism at ang tunay na ating pagkakakilanlan. Maraming salamat po, Hare Krishna! Haribol!

Contact: AleXander G. Garingo aka Acyuta Krsna Das - email: agaringo@yahoo.com

Copyright © 2009 AleXander G. Garingo, All Rights Reserved.

============== ============== ==============

 


For further information contact:

Joseph Puentes
email: Clean@h2opodcast.com
RSS FEED: http://h2opodcast.com/rss.xml

[Valid RSS]

Google
WWW H2Opodcast.com


Copyright © Joseph L. Puentes 2005-2012

Counter developed by website design company designer.